Felelősséget kizáró nyilatkozat

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2015/12/18

Üdvözöljük a www.arcureggyulladas.hu.hu honlapon (a „honlap”).

A honlapot az Omega Pharma Hungary Kft., az Omega Pharma Group-hoz tartozó társaság („Omega”, „mi”, vagy „bennünket”) működteti.

Az Ön hozzájárulása a jogszabályi rendelkezéshez, illetve azok változásaihoz

A honlaphoz történő belépéssel, illetve annak használatával Ön elismeri, hogy e jogszabályi rendelkezést áttekintette és ahhoz beleegyezését adta.
A honlap, annak tartalma és a jogszabályi rendelkezés előzetes értesítés nélkül időről időre frissítésre, illetve módosításra kerülnek. A honlapnak az ilyen frissítés, valamint módosítást követő elérése és használata Önre nézve kötelezővé teszi az adott frissítéseket, vagy módosításokat. Ezért kérjük, hogy a jogszabályi rendelkezést rendszeresen kövesse nyomon.

A honlap elérhetősége

A honlapot az európai uniós törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően tervezték és kizárólag az Európai Unió lakosainak használatára szánták. A honlaphoz történő belépés bizonyos személyek, illetve az Európai Unió területén kívül elhelyezkedő országok számára törvényellenes lehet. Amennyiben Ön a jelen honlapra az Európai Unión kívül lévő területről lép be, úgy ezt Ön saját kockázatára és felelősségére teszi.

A leírtak nem értelmezendők orvosi tanácsként

A honlap és annak tartalma általános érvényűek és csak tájékoztatási célokat szolgálnak. A honlap és annak tartalma nem hivatott a szakszerű orvosi tanács helyettesítésére és ezt nem is javasolja. A jelen honlapon megjelenített tartalom orvosi diagnózis, vagy orvosi kezelés használatára nem alkalmas, illetve ezekre a célokra használatuk nem javasolt. Betegségével, vagy orvosi kezelésével kapcsolatosan mindig kérje ki orvosa tanácsát, illetve forduljon szakképzett egészségügyi szolgáltatóhoz. Az ezen a honlapon olvasottak miatt soha ne hagyja figyelmen kívül az orvosi tanácsot, illetve soha ne késlekedjen orvosi segítséghez folyamodni.

Termék és/vagy szolgáltatás információk

A honlapon nyújtott információk országról országra változhatnak és nem minden termék és/vagy szolgáltatás érhető el minden országban. Egy termékre, illetve egy szolgáltatásra történő utalás nem jelenti azt, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás elérhető, vagy elérhető lesz az Ön országában. A honlapon megjelenített termékek és szolgáltatások, attól függően, hogy melyik országról van szó, egymástól eltérő jogszabályi feltételek hatálya alá eshetnek. A honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az egy adott országban nem engedélyezett termék, vagy szolgáltatás reklámja, vagy hirdetése lenne.

Szerzői jogvédelem és információhasználat

A honlapot és annak tartalmát, melyek tulajdonosa és működtetője az Omega Pharma Hungary Kft., és a honlapot és annak tartalmát jogvédelmi törvények védik. Személyes és nem kereskedelmi használat céljából Ön a honlapon keresztül hozzáférhet információkhoz, ideértve szövegeket, képeket, audió és videó anyagokat és azokat le is töltheti, de tilos a honlapnak, illetve tartalmának módosítása, vagy további újbóli előállítása többszörözés céljából. Tilos a honlapnak, illetve bármely tartalmi elemének terjesztése, módosítása, továbbítása, újrafelhasználása, vagy újraközlése. Az Omega nem vállal arra garanciát, hogy a honlapon megjelenő információk Ön által történő felhasználása nem sérti valamilyen harmadik személy jogait. Az ebben a szakaszban említett korlátozott felhasználási engedély kivételével, Önt a honlapra, vagy tartalmának bármely elemére vonatkozóan egyéb engedély, vagy jog nem illeti meg.

Védjegyek

A honlapon megjelenített áruvédjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, márkaneveket és arculati jegyeket nemzeti és nemzetközi védjegyoltalom védi. Ezen védjegyek kizárólag az Omega Pharma Hungary Kft. előzetes, írásbeli engedélyével használhatók fel. Az adott áruvédjegyekre, szolgáltatási védjegyekre, márkanevekre és arculati jegyekre vonatkozóan az Omega Pharma Hungary Kft. kifejezett írásbeli engedélye nélkül Önt sem használati engedély, sem pedig használati jog nem illeti meg.

A jótállás korlátozása

Az Omega Pharma Hungary Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlap és annak tartalma pontos és naprakész legyen, jóllehet nem vállal semmiféle jótállást, vagy garanciát a honlap, illetve tartalmának pontosságára és teljességére vonatkozóan.
A HONLAPOT ÉS ANNAK TARTALMÁT A JELEN FORMÁJÁBAN SZOLGÁLTATJUK AZ Omega Pharma Hungary Kft. NEM VÁLLAL GARANCIÁT A HONLAPRA VAGY A HONLAP TARTALMÁRA VONATKOZÓ TELJESSÉGÉRT, PONTOSSÁGÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉRT, JOGTISZTASÁGÉRT VAGY EGY ADOTT RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT. AZ Omega Pharma Hungary Kft. NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE JÓTÁLLÁST VAGY GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A HONLAP ÉS ANNAK TARTALMA NEM LESZ VÍRUS - ÉS FÉREGMENTES, ILLETVE, HOGY NEM FORDULNAK MAJD ELŐ EGYÉB OLYAN KÓDOK, AMELYEK FERTŐZŐ, VAGY ROMBOLÓ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK.SEM AZ Omega Pharma Hungary Kft., SEM PEDIG AZ OMEGA PHARMA CSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY TÁRSASÁG, VAGY A HONLAP ÉS TARTALMÁNAK LÉTREHOZÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ, ILLETVE EZEKET ÜZEMELTETŐ MÁS PARTNER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN JELLEGŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A HONLAPRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSKOR, ILLETVE A HONLAP TARTALMÁNAK HOZZÁFÉRÉSEKOR KELETKEZIK, VAGY A HONLAP, ILLETVE TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A HASZNÁLAT SIKERTELENSÉGÉBŐL ADÓDIK, TOVÁBBÁ OLYAN KÁRÉRT SEM FELEL, AMELY A HONLAPON MEGJELENŐ HIBA, VAGY HIÁNYOSSÁG TÉVESEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZIK.
Mivel az alkalmazandó jogi rendelkezések közül néhány nem teszi lehetővé az egyes garanciák és/vagy kötelezettségek alkalmazásának kizárását és/vagy korlátozását, az előbbiekben említett kizárások és/vagy korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

A jelen honlappal és annak tartalmával kapcsolatos bármilyen követelést vagy keresetet az Egyesült Királyságban alkalmazott jog szabályozza. A honlap használatával Ön elismeri az Egyesült Királyság bíróságainak kizárólagos illetékességét.

Link egyéb honlapokhoz

Honlapunk tartalmazhat más, olyan, nem az Omega Pharma Hungary Kft. által szabályozott honlapokhoz kapcsolódó hivatkozásokat, vagy linkeket, melyekre a jelen jogszabályi rendelkezés nem vonatkozik. Az említett hivatkozások és linkek csupán az Ön kényelmi szempontjai miatt kerülnek megjelenítésre és az Omega Pharma Hungary Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan kár, vagy hátrány miatt, amely egyéb honlapok, illetve az ezekkel kapcsolatos hivatkozások és linkek használatából ered. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekre a honlapokra történő látogatása kizárólag az Ön saját felelősségére történik.

Link a honlaphoz

Az Omega Pharma Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos framing, deep-linking, mirroring, másodközlés, illetve a honlap és tartalma kinyomtatásának módszerével harmadik fél honlapjára átvezető linket létrehozni. Amennyiben szeretne a honlapunkhoz kapcsolódni, kérjük keressen meg bennünket az alábbiakban megadott címen.

Adatvédelmi irányelvek

A honlap Ön által történő használata is az adatvédelmi irányelveink hatálya alá tartozik.

Kapcsolat

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal amennyiben a jelen jogszabályi rendlekezésünkkel kapcsolatosan bármilyen kérdése adódna.

Kapcsolatba léphet velünk:
- e-mail: infohungary@perrigo.com,
- postai úton: Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.